• Çalışmalarımızda çevre kirliliği yaratmamak,
  • Çevre kirliliği yaratacak malzemeleri kullanmamak,
  • Çevre kanunları, yönetmelik ve diğer ilgili hükümlere uymak,
  • Müşterilerimizin çevre ile ilgili isteklerini gerçekleştirmek,
  • Tüm faaliyetlerimizde endüstriyel kirliliği önlemek, kirliliği kaynağında en aza indirgemek, atıklarımızı kontrol altında tutup minimize edip geri kazanımını özendirmek,
  • Doğal kaynak tüketimini ( elektrik, su, hammadde, yakıt vb.) kontrol altında tutarak, çevreye etkisi en az olan doğal kaynaklara yönelmek,
  • Çevre bilincini yükseltmek amacı ile eğitimler düzenleyip, ilgili tarafları bilgilendirmek ve yerel halkla paylaşımı sağla-mak,
  • Faaliyetlerimiz sırasında oluşabilecek acil durum ve kazalarda, çalışanlara ve çevreye olabilecek etkileri en aza indirecek tedbirler almak,