• Tüm dünyadaki hayat standartlarını etkileyen teknolojinin öneminin bilincin-deyiz.
 • Mesleki olarak kişisel yükümlülüklerimizi kabul ediyoruz.
 • Toplumun, bir bütün olarak güvenliği, sağlığı ve refahı ile ilgili teknik karar-ların sorumluluğunu üstlenmek,
 • İş ve çalışma güvenliğini herkes için istemek,
 • Toplum ve çevre için tehlikeli olabilecek unsurları açıklamak,
 • Eldeki veriler üzerinde, tahminler ve öneriler yaparken dürüst ve gerçekçi
 • Her ne şekilde olursa olsun rüşveti reddetmek,
 • Teknik yeterliliğimizi korumak ve geliştirmek,
 • Teknik çalışmaları dürüst bir biçimde eleştirmek, eleştirileri kabul etmek ve bunlar için gayret göstermek,
 • Başkalarının katkılarında onları uygun biçimde onurlandırmak,
 • Başkalarının hatalarında onları hataları konusunda bilgilendirmek ve bu hataların düzelmesini sağlamak,
 • Din, dil, ırk, cinsiyet, yaş ve bedensel özgürlük gibi durumları dikkate almadan herkese eşit davranmak,
 • Tüm işverenleri ve müşterileri için sadık bir temsilci veya vekil gibi hareket etmek,