Hedefimiz tehlikeleri kaynağında yok ederek sıfır iş kazasına ulaşmak, iş kayıplarını engellemek ve çevreye zarar vermemektir.
Bunun için tüm etkinliklerimiz ve faaliyetlerimizde amacımız :
İş sağlığı, güvenliği ve çevre ile ilgili yasal mevzuatlara uyarak, gereklilikleri yerine getirmek,
İş sağlığı ve güvenliği konularında tüm riskleri değerlendi-rerek güvenli bir çalışma ortamı yaratmak için koruyucu önlemler almak,
Hiçbir aktivitenin emniyet önlemlerini göz ardı edecek kadar önemli olmadığı bilinci ile tüm çalışanlarımı-zı, müteahhitlerimizi ve müşterilerimizi eğiterek karşılıklı iletişim çerçevesinde sistemlerimizi geliştirmek,
Teknik donanım ve tesislerimizin güvenliğini her geçen gün arttırırken elemanlarımızın emniyetli davra-nışlarını geliştirmek,